Visterya Koruyucu Kaynak Malzemeleri|Kaynak Eldiveni|Kaynak Elbisesi

Mig Alüminyum Kaynak Nasıl Yapılır?

Mig Alüminyum Kaynak Nasıl Yapılır?

Mig Alüminyum Kaynak Nasıl Yapılır?

Mig Alüminyum Kaynak Nasıl Yapılır?

Mig Alüminyum Kaynak Nasıl Yapılır

 

MIG kaynağının gelişimi, 1947 yılında ABD´de ilk satın alınabilir kaynak makinalarının üretilmesiyle başlamıştır. O tarihte yöntem S.I.G.M.A (Shielded Inert Gas Metal Arc) olarak adlandırılıyordu ve bugünkü MIG kaynağı ile aynı anlamda kullanılıyordu.

 

Karbondioksit koruyucu gaz olarak ilk defa Rusya´da 1952 yılında denenmiştir ve bugünkü MAG kaynağı başlamıştır.

 

CO2 altında kaynaktaki sıçrama oluşumu, kısa arkla kaynak olarak bilinen tekniğin gelişmesine yol açmıştır. Gazaltı Metal Ark Kaynağının bu daha sonradan gelişen değişik uygulaması, karbondioksit altında da hemen hemen sıçramasız kaynak yapılmasını sağlamış ve özellikle ince saçların birleştirilmesi, kök pasolarının kaynağı ve zor pozisyonlardaki kaynaklar için uygun olmuştur. Saf karbondioksite kıyasla daha pahalı olmasına rağmen karışım gazlar çok gelişmiştir ve günümüzde MAG kaynağında kullanılan koruyucu gazların hemen hemen % 80´l karışım gazdır.

 

MIG Kaynağı ile MAG Kaynağı Arasındaki Fark

 

Eriyen elektrotla yapılan gaz altı ark kaynağı devamlı beslenen kaynak teli ile iş parçası arasındaki yapılan bir elektrik ark kaynağıdır. Kullanılan koruyucu gaza göre MIG ve MAG ismini alırlar. MIG kelimesi "Metal Inert Gas" kelimelerinin, MAG kelimesi ise "Metal Activ Gas" kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Burada "Inert" kelimesi soy, "Activ" kelimesi ise aktif anlamına gelmektedir. Soy gaz olarak argon veya helyum, aktif gaz olarak karbondioksit gazı kullanılır.

 

MIG kaynak yöntemi ile hemen hemen bütün ticari alaşımları kaynatmak mümkündür. MAG kaynağı ise kolayca oksitlenen alüminyum, paslanmaz çelik gibi malzemelerin kaynağında kullanılmaz. Bu yöntemle daha çok alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanılır.

 

MAG kaynağında kullanılan karbondioksit gazı argon ve helyuma göre daha ucuzdur. Karbondioksit gazı sıvı halde tüplere doldurulduğu için diğer gazlara göre üç misli daha fazla taşınabilir. Sıvı halde depolanan karbondioksit gazının tüp çıkışına bir ısıtıcı konmuştur. MAG yöntemi MIG yöntemine göre kaynak hızı daha yüksek, nüfuziyet daha fazladır.

 

Endüstrideki Yeri ve Önemi

 

MAG - MAG kaynak yöntemi endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kaynak yönteminin yaygın olarak kullanılmasındaki üstünlükleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 

Yüksek erime hızı,

Derin nüfuziyet,

Her pozisyonda kaynak yapılabilmesi,

Ara vermeden kaynak yapılabilmesi,

Demir esaslı ile demir dışı metaller ve alaşımlarının; uygun koruyucu gaz, elektrot ve kaynak değişkenleri seçmek şartıyla kaynak yapılabilmesi,

Uygulamasının kolay olması,

Ekonomik bir kaynak yöntemi olması,

Yarı otomatik bir kaynak yöntemi olması,

Gerekli ekip ve donanım sağlandığında tam otomatik kaynak yapılabilmesi,

 

MIG/MAG Kaynağının Avantajları

 

Yapılacak kaynak, istenen her pozisyonda yapılabilir.

Metal yığma hızı, elektrik ark kaynağına göre oldukça yüksektir.

Elektrik ark kaynağında görülen sorunlardan biri olan sınırlı uzunlukta elektrot kullanma problemini, MIG/MAG sayesinde ortadan kalkmıştır.

Elektrot beslenmesi hiç durmaksızın sürdüğü için, hiç durmadan uzun kaynak dikişleri çekilebilir.